‹ natrag

 

Registriranje offshore kompanija i jahti na strane zastave

Davne, 1988. godine osnovali smo mrežu profesionalnih organizacija i neovisnih konzultanata koji, djelujući u istoj branši, zastupaju svaki svoju jurisdikciju.
Ta kordinirana međunarodna online "zajednica praktičara" koja se sastoji od 30-tak odvjetničkih kuća, knjigovođa i poslovnih savjetnika u 20-tak zemalja posluje dokazano etički i vrlo efikasno. Višešegodišnja priprema i ustrajnost bili su potrebni kako bi mreža opstala i bila aktuelna.
Najveću pažnju posvećujemo klijentu i njegovim potrebama uz razumne cijene i visoku kvalitetu usluge. Tako stječemo odanost i preporuke. Gotovo i ne koristimo klasično oglašavanje zbog troškova koje, na kraju, opet plaćaju klijenti. Preporuka nam je glavni izvor klijenata. Da smo u tome uspjeli govori činjenica da smo do sada na 40-tak jurisdikcija registrirali preko tisuću pravnih osoba od "one man company" do multinacionalnih holding kompanija i registrirali gotovo isto toliko jahti pod desetak zastava pogodnosti.
Svojim klijentima pružamo visoku kvalitetu usluga, a prema njihovim individualnim potrebama, na čemu smo u posljednjih 19 godina, izgradili reputaciju jedne od vodećih organizacija na tom području.

Pored konzultacijskih i management usluga, pružamo i kompletnu uslugu registriranja kompanije ili trasta, legalnog sjedišta, asistiranja pri otvaranju bankovnog računa kod najkvalitetnijih europskih banaka. Kao takva, kompanija je legalan subjekt, usklađena sa lokalnim propisima, potpuno spremna za poslovne operacije. U cjelokupnom postupku klijent ne treba napuštati svoj dom osim, prilikom otvaranja bankovnog računa kada deponira svoj potpis (ne dozvolite nikome da u Vaše ime otvori bankovni račun, učinite to sami). Po registraciji možemo svake godine potpuno održavati kompaniije, ispunjavati statutarne i fiskalne obveze; zapisnike, obračune i godišnje izvještaje.

Kompanije sa police - Za najhitnije slučajeve imamo već registrirane kompanije koje, jamačno, nikad prije nisu poslovale niti imaju otvoren bankovni račun. Kupnjom iste klijent možete isti dan otvoriti bankovni račun i početi poslovati pod svojom potpunom kontrolom.

Starije kompanije (vintage) - u ponudi imamo kompanije koje su registrirane prije 1, 3, 5 pa čak i desetak godina i koje nikad prije nisu poslovale zadržavajući "dormant" status.
Što je kompanija starija, cijena je viša.

Anonimnost  - nominalne usluge pravnih i fizičkih osoba direktora, managera, dioničara, sekretara kompanija, titulara i povjerenika trasta.
Prema individualnim potrebama klijenta mogu se urediti i posebni aranžmani .

Trust - Za kompleksnije prilike kao i posmrtno upravljanje posjedom.

Offshore banka - sa međunarodnom licencom, custody account, infrastruktura.

Korespondentna adresa - na jednom ili više od 20-tak svjetskih poslovnih središta može podići poslovni image kompanije. Tu se primaju pošta, telefon, telefaks poruke i preusmjeravaju na adresu ili broj klijenta. Tako se živa sekretarica javlja pod imenom firme klijenta, daje obavjesti, prima i preusmjerava poruke.

Merchant's Account - za uspješniju prodaju usluga ili roba, pogotovu preko Interneta, mogućnost primanja kreditnih kartica je obvezatna. Za to je potreban Merchant's Account. Iako je gotovo nemoguće nerezidentnim kompanijama otvoriti Merchant's Account, zahvaljujui našim vezama, u mogućnosti smo ponuditi upravo takav račun u roku od sedam dana.

Investiranje - Osnivanje investicijskih fondova, brokerskih računa za klasično i online trgovanje svim financijskim instrumenatim i na većini tržišta.

Registriranje jahti - savjet pri odabiru zastave pogodnosti, prijenos vlasništva, brisanje iz prethodnog registra, registracija jahte i radio licence kao i njihovo godišnje obnavljanje.
Nadalje, hipotekarni zapisi, ugovaranje financiranja kao i eventualno posredovanje u kupoprodaji jahte.

Poslujući s nama klijent dobiva vrhunsku uslugu za samo dio cijene mnogih konkurenata.

Belize
Georgia
Liberija
▪ Panama
Portugal
▪ Seychelles
St.Vincent & The Grenadines
U.K.
U.S.A.
Vanuatu

Vi se posvetite svom poslu, ostalo je naša briga.

Diskrecija je naš imperativ.
Svi podaci o našim korisnicima nalaze se kod  ino principala, mi ne zadržavamo ništa.

Kako biste se bolje upoznali sa OFFSHORE tematikom toplo Vam preporučujemo našu knjigu
"OFFSHORE kompanije i njihova primjena" Damira Bjegovića koja je pobudila velik interes u nas i doživjela prijevode na više jezika. Pozitivni osvrti na nju objavljeni su u više dnevnih i tjednih publikacija.
Nažalost, papirno izdanje rasprodano je odmah, ali možete doći do elektronske inačice.

Iskustvo od 1988.


XHTML 1.0 | CSS 2.1

fax:+1 917 4648381, +44 870 1387648, +385 51 214355
email: info@offshoregate.com